Još jedan film u suradnji sa Prirodoslovnom školom Vladimira Preloga.